За Майсторакачествено полагане на стенни настилки

ИСКАТЕ ЛЕСНО, БЪРЗО И КАЧЕСТВЕНО ДА ПОЛАГАТЕ СТЕННИ И ПОДОВИ НАСТИЛКИ !

РЕШЕНИЕТО Е В НОВАТА СИСТЕМА ЗА НИВЕЛИРАНЕ НА ОБЛИЦОВАЧНИ ПЛОЧИ НА СВЕТОВНИЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛ RUBI ,

САМО ПРИ НАС В ШОУРУМ ДОСЕВ ИМПЕКС !

ДОСЕВ ИМПЕКС ЕООД Е ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА RUBI.


качествено полагане на подови настилки


Система за нивелиране на облицовъчни плочи

 

Основното изискване при направа на подови или стенни облицовки с керамични или други плочи (мрамор, гранит и др.) е те да бъдат залепени така, че всички да лежат в една и съща равнина. Именно в това се състои майсторлъкът и не се постига никак лесно. Всяка току-що положена върху пласта лепило плочка се нивелира и подравнява спрямо реперните (ако има) и съседните плочки с помощта на нивелир и мастар. Опитният майстор визуално забелязва, а и с палеца си пипнешком установява разлика в нивата между съседните плочки, което най-лесно се определя там, където се събират върховете на три съседни плочи. Въпреки опита и старанието обаче, все се случва някоя плочка да мръдне. Едва след окончателното оформяне на фугите и почистване на облицовката се забелязват отчетливо дефектите – тук-там остават стърчащи или прекомерно потънали в лепилото плочки, което най-ясно личи именно при върховете. Особено трудно се удава нивелирането на плочите, когато лепилото е по-рядко и плочите проявяват неприятното свойство да „плуват“ върху положения и разнесен с назъбената маламашка слой. Нещата се усложняват и от избилия през фугите рядък лепилен разтвор, който допълнително пречи да се забележи наличието на стъпало между ръбовете на съседните плочи.
Колкото по-дебел е пластът лепило под плочките, толкова по-трудно става тяхното нивелиране. Не случайно най-същественото предимство на тънкослойното лепене, което е възможно само при много добре подравнена основа, е именно лесното нивелиране на плочките една спрямо друга.
При облицовки с керамични плочи неравностите между тях не могат да бъдат впоследствие коригирани, и ако са по-големи, ще бодат очите докато облицовката не бъде подменена. При плочи от естествен камък (гранит или мрамор, например) неравната настилка може да бъде частично или напълно коригирана чрез допълнително шлифоване, което изисква допълнителен разход на средства и време.
Всички тези проблеми и особено при залепване на по-едрогабаритни плочи (30х30 cm и по-големи) могат да бъдат ефикасно преодолени, работата значително да се улесни и ускори, и което е най-важното – да се гарантира доброто качество на облицовката, ако се използва специалната система на Rubi. Тя представлява нескъп набор от помощни средства, улесняващи нивелирането на всяка 

подови настилки

плоча поотделно. Системата е еднакво подходяща за подови настилки или стенни облицовки. Наборът може да се използва при плочи с дебелина до 20 mm.
Той се състои от:
» Пластина с квадратна форма и напречно закрепена в средата й пластмасова лентичка (опашка). За удобство ще я наречем „котва“.
» Калпаче от прозрачна пластмаса.
» Специални клещи.


стенни облицовки и подови плочи

Плочите с размери 30х30 cm и повече се лепят върху по-дебел пласт лепило, получен чрез разнасяне с назъбена маламашката с размери на зъбите 10х10 mm. При това минималната дебелина на пласта лепило под плочите е 5 mm. При плочи с големина над 33х33 cm се препоръчва допълнително нанасяне на тънък пласт лепило и върху задната им страна.
Наборът на Rubi спомага за прецизното нивелиране на плочите една спрямо друга и фиксирането им в това положение докато лепилото стегне и се втвърди. С него се работи по следния начин. В основата си, в мястото на закрепване към пластината на котвата, опашката е изтънена така, че при по-силно издърпване с клещите да се откъсне точно на това място. Повърхността й е напречно рифелована, което улеснява задържането й от челюстите на клещите. Калпачето е прозрачно, за да не скрива от погледа фугата под него. Докато котвите са за еднократно ползване, всяко калпаче може да бъде използвано до около 25 пъти.


Система за нивелиране на облицовъчни плочи

Технологията на нивелиране на плочите е пояснена на снимките и затова описанието е съвсем кратко.
След като поредната плоча в реда бъде положена върху равномерно разнесения пласт лепило, тя се почуква с гумен чук, за да потъне равномерно и лепилото да прилепне по цялата й повърхност без да остават кухини отдолу. Плочата се нивелира, като се използват мастар и нивелир, когато е необходимо. След това откъм свободните й страни се поставят по две котви с предварително нахлузени капачета върху опашките им. Пластините им се подпъхват под плочата, докъдето позволяват опашките. Котвите се поставят на разстояние 50 – 75 mm от края на плочата и на 150 – 250 mm една от друга. Така всяка плоча се оказва оградена с по две котви от всяка страна. Периодично, след поставяне на няколко плочи поред, калпачетата се избутват на ръка, докато опрат до повърхността на плочите. След това се пристъпва към прецизното им нивелиране. То се извършва като опашката на всяка от котвите се захваща от горната челюст на клещите, докато долната е опряна плътно върху калпачето. Опашката задно с пластината се издърпват с клещите нагоре. Така пластината повдига, стига да е възможно, едновременно краищата на двете съседни плочи, докато калпачето ги притиска отгоре. По този начин нивата на двете плочи в непосредствена близост до котвата се изравнят напълно. Така всяка двойка съседни плочи се нивелират една спрямо друга без каквито и да било неравности между тях. Плочите остават фиксирани в това положение, докато лепилото се втвърди – примерно 24 часа. След това, отново с клещите, стърчащите над облицовката опашки се откъсват, като се издърпват, но този път по-силно.
Тази система много улеснява и ускорява работата, но най-важното е, че се постига много добро качество на облицовката, без това да зависи толкова силно от уменията и старанието на майстора.

 

Полезни съвети за полагане на стенни облицовки и подови плочи

 

За поставянето на плочките следва да се имат предвид:

 

- Характеристиките на подовите и стенните плочки (керамични плочки, теракот, гранитогрес);
- Вида на повърхността, върху която се поставят плочките;
- Подходящ избор на лепило за поставяне на плочките;
- Атмосферни условия, на които ще бъдат подложени плочките(баня, антре, тераса, стълби и т.н.);
- Употреба на плочкитеспоред предназначението

Планиране при поставяне на плочките

Трябва да се спазват следните изисквания спрямо атмосферните условия в момента на изпълнението на поставянето на избраните плочки:

- Температура между 5 и 30 градуса по Целзий
- Отсъствие на дъжд или прекалена влажност
- Избягване на риска от замразяване на плочките
- Избягване на директна слънчева светлина при поставяне на плочките
- Избягване на вятър и силни въздушни течения

Изисквания за повърхността, върху която ще се поставят плочките

Повърхността, върху която ще се поставят плочките трябва да е абсолютно чиста, суха и равна. Нормите за поставяне на плочки допускат отклонение от 2 mm на 2 линейни метра и 4 mm на 2 линейни метра на пода. Задължително е плочкитеда не се накисват във вода преди залепване.

Лепила за плочки  (теракот, гранитогрес,  керамични плочки)

При избора на лепила за плочки трябва да се има предвид показателите: гъвкавост, водоустойчивост, ниво на слепваща способност, съвместимост с плочките според размера и нивото на абсорбация на вода. Водещите фирми (като Ceresit) в повечето случаи изписват тези характеристики на опаковката на своите продукти.

Фуги при поставяне на плочки  (теракот, гранитогрес, керамични плочки)

Необходимостта от фугите между плочките произхожда от следните техни функции:
- Обират деформациите на основата като пречат разширението на строителните материали да се предаде на плочките ;
- Увеличават повърхността на контакт между плочките и лепилото;
- Естетичен ефект;
- Водонепроницаемост

Запълването на фугите трябва да се направи след като лепилото е достатъчно изсъхнало и плочките е перфектно залепена към основата. Широчината на фугата зависи от вида на плочката, от нейния размер и дебелина и се движи между 0.5-3.0 mm за подовите и 0.5-1.5 mm за стенните плочки. Деформационни фуги - съвпадат с тези на основата и трябва да са предварително уточнени в конструктивни проекти на сградата. Широчината им е между 1 и 3 см.
Разширителни фуги - обират деформациите, причинени от хигроскопичните или термични ефекти между плочките , основата и лепилото. Минималната им широчина е 5 mm, трябва да се поставят на всеки 6 линейни метра или на 30 квадратни метра площ.
Разбира се, трябва да имате предвид, че се предлагат плочки, които позволяват залепване и без фуги между отделните плочки. Това зависи изцяло от технологията, по която са произведени съответните плочки и техните ръбове.

Методи на поставяне на плочки  (теракот, гранитогрес, керамични плочки) 

Съществуват две основни техники за поставяне на плочки - с тънък слой лепило и с дебел слой (традиционен). Първият метод се характеризира с малка дебелина (1.0-1.5 мм) на слепващия материл върху повърхността за поставяне на плочките . Има следните предимства: по- малко необходимо количество лепило, избягва се риска от грешна дозировка на смесите, увеличава се скоростта и производителността на поставяне на плочките. Традиционният метод се препоръчва само за поставяне на керамични плочки с адсорбация по-голяма от 3% и в ситуация с ограничени механични изисквания. Има предимството, че дебелината ( 2-3 см) може да обере евентуални разлики в размера на плочките, както и неравности на повърхността.


Препоръчително е материала за лепене на плочките да се разпределя по цялата площ на плочката, по точи начин се увеличава здравината на самите плочки и при неравномерен натиск плочките остават устойчиви на счупване.

Почистване на плочките (теракот, гранитогрес и керамични плочки) 

Почистване на плочките от лепилото при залепване
В процеса на полагане, плочките трябва да се почистват, за да не се втвърди залепващия материал. Плочките и фугите може да се забърсват с влажна кърпа. При остатъци от засъхнали залепващи материали може да използвате специални почистващи препарати. Попитайте нашите специалисти за повече информация. Избягвайте почистването на плочките с метални телчета, за да не се получат нежелани надрасквания.

За поддръжка на плочките и почистване на замърсяванията се изисква единствено чиста топла вода и обикновен почистващ препарат, като се използва парцал, гъба или пластмасова четка. При упорити петна могат да се използват по-агресивни почистващи препарати, но само след предварителна консултация с техническите характеристики в каталога на съответните плочки.

 Оставете коментар

Забележка: HTML тагове не са разрешени!
    Добър           Лош

Съгласен съм личните даннни да бъдат обработени за целите на сайта.